Ortsnamenbuch des Kantons Bern
Suche · Lemmaliste · Inhaltsverzeichnis · Buchzeichen · Anleitung/Info · Aufnahmezettel · Volltext I/1-2

Alphabetische Lemmaliste Teilbände I/1–6 (A–Di/Ti)

A · E/Ä · F · G · H · I · J · K/Ch · L · M · N · O · B/P · Q · R · Sa · Se · Ta

K/Ch

Chäb- I/2 389

Chabis I/2 389

chäch I/2 389

Chachle I/2 390

Chächle I/2 390

Chäder I/2 390

Kachsi † I/2 390

Chadle- I/2 391

Chäfer I/2 391

Chaisch- I/2 391

Chal-/Chall- I/2 391

Kaderen † I/2 391

Chalb I/2 392

Chalch- I/2 395

Chäle(n) I/2 398

Kalchstätten ☉ I/2 398

Chäller I/2 401

Kaleb I/2 401

Kaliforni I/2 401

Kallnach ☉ I/2 402

Chälpech I/2 403

Chälperg I/2 403

chalt I/2 403

Kaltacker ☉ s. chalt I/2 406

Kaltenherberg ☉ I/2 406

Kamel I/2 406

Chamm- I/2 407

Chämm- I/2 407

Chammer I/2 408

Champf/Chempf I/2 409

Champ- I/2 409

Champ- I/2 409

Kamorez † I/2 409

Kanal I/2 410

Kander I/2 411

Chänel I/2 412

Kanderbrück ☉ I/2 412

Kandergrund ☉ I/2 412

Kandersteg ☉ I/2 412

Chänerech I/2 414

Channe I/2 414

Chäntsch- I/2 415

Chanzel I/2 415

Kanone I/2 415

Chap-/Chäp- I/2 416

Känzig- I/2 416

Chapf I/2 417

Chappele I/2 419

Chappe(n) I/2 419

Kaplan I/2 419

Kappelen b. Aarberg ☉ I/2 423

Chäps- I/2 424

Char/Charr/Charre(n) I/2 424

Char I/2 424

Käppeli b. Nessental ☉ I/2 424

Kapuziner I/2 424

Charre(n), Charr I/2 425

Charre(n) I/2 425

Chärb- I/2 426

Chärchel I/2 426

Chärder I/2 426

Chäret- I/2 426

Karbid I/2 426

Charge I/2 427

Chärn- I/2 427

Charpfe I/2 427

Karl I/2 427

Karolina I/2 427

Charr/Charre s. Char I/2 428

Chärscheli I/2 428

Charter- I/2 428

Chas- I/2 428

Kärselen ☉ I/2 428

Kartafel s. Gattafel I/2 428

Kartüser I/2 428

Chäsere I/2 429

Chäserei I/2 429

Chäser I/2 429

Chäs- I/2 429

Chäs I/2 429

Chäsi I/2 429

Chäs und Brot I/2 430

Chaslepalg I/2 431

Chasper I/2 431

Chaste(n) I/2 431

Kasse- I/2 431

Chastel I/2 432

Castels I/2 433

Chastelen I/2 433

Kasthofer I/2 433

Casti- † I/2 434

Chastona † I/2 434

Kastlanei I/2 434

Kastor I/2 434

Kater- I/2 434

Katharina I/2 434

Chatz I/2 435

Katsch- s. Katharina I/2 435

Chätzer I/2 436

Chauf- I/2 436

Chefi(g) I/2 437

Chegel I/2 437

Kaufdorf ☉ I/2 437

Cheib I/2 438

Kehrsatz ☉ I/2 438

Cheiser I/2 439

Cheist- I/2 440

Chelle(n) I/2 440

Kelch- † I/2 440

Kel- † I/2 440

Chelsi- I/2 442

Chelte- I/2 442

Chemi I/2 442

Kem- † I/2 442

Cheer I/2 443

Chempf s. Champf I/2 443

Kemmeriboden ☉ s. Chammer I/2 443

Kemp- † I/2 443

Kenen- † I/2 443

Cherzers- I/2 446

Ker- † I/2 446

Kernenried ☉ I/2 446

Kerren- † I/2 446

Kerz- † I/2 446

Kesler † I/2 446

Chessel, Chessi I/2 447

Chessi I/2 447

Chesslere I/2 448

Chessler- I/2 448

Chessler I/2 448

Cheste- I/2 448

Chestel I/2 448

Chetti I/2 449

Chieffere I/2 449

Chieli- I/2 449

Chien I/2 449

Chiene I/2 451

Kienersrüti ☉ I/2 451

Kienholz ☉ I/2 451

Kiental ☉ I/2 451

Kieris- † I/2 451

Kiesen ☉ I/2 451

Chifel I/2 452

Chilch-/Chirch- I/2 452

Chil- I/2 452

Chilcheri I/2 455

Chilt- I/2 455

Chimis- I/2 455

Chimmer- I/2 455

Chind- I/2 455

Chinn I/2 456

King I/2 456

Chinz- I/2 457

Chipf- I/2 457

Kir(en)bach † I/2 458

Chirchen I/2 459

Kirchberg ☉ I/2 459

Kirchdorf ☉ I/2 459

Chirel I/2 460

Kirchenthurnen ☉ I/2 460

Kirchlindach ☉ I/2 460

Chirgeli I/2 461

Chirsi/Chriesi I/2 461

Chirsi I/2 461

Kirmer † I/2 461

Kirn † I/2 461

Chriesi I/2 462

Chiis I/2 463

Chise (Fluss) I/2 463

Kiischleen I/2 463

Chislig I/2 464

Chiste I/2 464

Chläbi I/2 464

Chlack I/2 465

Chläf- s. Chlef- I/2 465

Chlammer- I/2 465

Klaff- I/2 465

Chläntschi- I/2 466

Chlapf I/2 466

Chlapper- I/2 466

Klaret I/2 466

Klar- † I/2 466

Chlaus I/2 467

Niklaus I/2 467

Sankt Niklaus/(St.) Klaus I/2 467

Chlätt- I/2 468

Chlaue I/2 468

Clavaleyres ☉ I/2 468

Klärihüsli I/2 468

Chleebe I/2 469

Chlee I/2 469

Chlef- I/2 469

chlei s. chlii I/2 470

Kleindietwil ☉ I/2 470

Kleine Scheidegg I/2 470

Kleinhöchstetten ☉ I/2 470

Klemlis † I/2 470

Chlemmer I/2 471

Chlemmi I/2 471

Chlemm- s. Chlemp- I/2 471

Chlemp-/Chlemm- I/2 471

Chlempe I/2 471

Chlepf- s. Chlopf- I/2 471

Chlew- I/2 471

Kleopatra I/2 471

chlii/chlei I/2 472

Chlinge- I/2 473

Chlofe I/2 473

Chlöi I/2 473

Clistra † I/2 473

Klob- † I/2 473

Chloos I/2 474

Chlopf-/Chlepf-/Chlöpf- I/2 474

Klori- I/2 474

Chloster I/2 475

Chlötzhüsli I/2 477

klueg † I/2 477

Chlummere I/2 478

Chluus I/2 478

klugk- † I/2 478

Klün- † I/2 478

Chlütte I/2 479

Chnab- I/2 479

Chnächt I/2 480

Chnali I/2 480

Chnaschlerre I/2 480

Chnebel I/2 480

Chneispe I/2 480

Chneuw s. Chnöi I/2 480

Knobloch † I/2 480

Chnochestampfi I/2 481

Chnöi I/2 481

Knoden † I/2 481

Chnolle I/2 482

Chnopf I/2 483

Chnördere I/2 483

Chnubel I/2 483

Knör- I/2 483

Chnuchel I/2 484

Chnüd- s. Chnütt- I/2 484

Chnuppe I/2 485

Chnüsli I/2 485

Chnütt- I/2 485

Chnutti I/2 485

Kobeisse I/2 485

Kobel I/2 485

Choch- I/2 486

Chol- I/2 486

Chol I/2 486

Kobi I/2 486

Kobolt- † I/2 486

kögg- † I/2 486

Chole I/2 487

Choli I/2 487

Cholere- I/2 488

Cholere I/2 488

Cholerli I/2 488

Choler(s)- I/2 488

Chööl I/2 488

Cholb- I/2 489

Chöldrist I/2 489

Kolmar † I/2 489

Chom- I/2 490

Chommet- I/2 490

Comp- † I/2 490

Kolonei I/2 490

Komet- I/2 490

Kommandant- I/2 490

Komtur- I/2 490

Congli- † I/2 491

Könidei I/2 491

Köniz ☉ I/2 491

Konolfingen ☉ I/2 491

Chopf I/2 492

Konrad I/2 492

Konvent I/2 492

Kopenhagen I/2 492

Chor- I/2 493

Kopp- I/2 493

Kopp I/2 493

Koppigen ☉ I/2 493

Koppi I/2 493

Korante I/2 493

Chorb I/2 494

Chorn- I/2 494

Kordeli- † I/2 494

Chossi I/2 495

Körst † I/2 495

Köscherren † I/2 495

Chotz- I/2 496

Chouf- I/2 496

Kostara † I/2 496

Kosthofen ☉ I/2 496

Chräbs/Chrebs I/2 497

Chrache I/2 497

Chrage I/2 498

Kraft- † I/2 498

Chräje I/2 499

Krähling s. Chreelig- I/2 499

Kräiligen ☉ I/2 499

Chräjel I/2 500

Chräjige I/2 501

Chräller I/2 501

Chramer-, Chrämer- I/2 501

Chram- I/2 501

Krall s. Chrauere I/2 501

Chramburg I/2 502

Chrampf- I/2 503

chrank- I/2 503

Chrankwil I/2 503

Chranz I/2 503

Kramer s. Chram- I/2 503

Chrapfe- I/2 504

Chratte I/2 504

Chrattige I/2 504

Krattigen ☉ I/2 504

Chratzere I/2 505

Chrätzere I/2 505

Chratz I/2 505

Chrääze I/2 506

Chratzers- I/2 506

Chratzmann I/2 506

Chrauere I/2 506

Krauchthal ☉ I/2 506

Chrebs s. Chräbs I/2 507

Chreelig- I/2 507

Chreg- I/2 507

Chresse- I/2 507

Chride- I/2 507

Krenger- I/2 507

Kreuter s. Chrut I/2 507

Kreuzweg ☉ I/2 507

Chriech- I/2 508

Chrieg- I/2 508

Kriechenwil I/2 508

Chriesi s. Chirsi I/2 509

Chrinne/Chrinde I/2 509

Chriis- I/2 510

Christen I/2 510

Christ- I/2 510

Chrigel(i) I/2 511

Christall- I/2 511

Christeli I/2 511

Christoffel I/2 511

Chrom(m)e/Chrum(m)e I/2 511

Chrone I/2 513

Chropf I/2 514

Chrösch I/2 514

Chros I/2 514

Chrosel-/Chrösel- I/2 515

Chrott- I/2 515

Kröschenbrunnen ☉ I/2 515

Chrouch- I/2 516

Chrück- I/2 516

Chrum(m)e s. Chrom(m)e I/2 516

Chrumm I/2 516

Krugel- † I/2 516

Chrump I/2 518

Chrüpfe I/2 518

Chruus- I/2 518

Chrüsp- I/2 519

Chrut I/2 519

Krüssel- † I/2 519

Chrutz- I/2 520

Chrüz I/2 520

Chübel I/2 522

Chuchi I/2 523

Chuderhüsi ☉ I/2 524

Chuder I/2 524

Chue- I/2 524

Küdlingen † I/2 524

Chüebi I/2 528

Chueche I/2 528

Chüefer I/2 529

chüel/chuel I/2 529

Chüeli- s. Chieli- I/2 530

Chuen- I/2 530

Chueni I/2 530

Chuenz I/2 530

Chueret I/2 531

Chugel- I/2 531

Küffer s. Chüefer I/2 531

Chülber- I/2 532

Kühlewil ☉ I/2 532

Külder I/2 532

Kul(l)- † I/2 532

Kuule I/2 532

Chümi- I/2 533

Chummer- I/2 533

Kulm I/2 533

Künd- † I/2 533

Chüng/Chünig I/2 534

Chüngel- I/2 534

Chüngi/Chüngeli I/2 535

Chunkle I/2 535

Künst- I/2 535

Künti- I/2 535

Chupfer- I/2 536

Chüpf- s. Chipf- I/2 536

Chürsi I/2 536

Kuppel I/2 536

Kursanen † I/2 536

churz- I/2 537

Kürs(i)ner † I/2 537

Kurt- I/2 537

Chürzi I/2 538

Kurzenei ☉ s. churz- I/2 538

Chüscher- I/2 540

Chutte- I/2 540

Chuttere I/2 540

Chutt- I/2 540

Küssebärg I/2 540

Küsterei I/2 540

Chüttige- I/2 541

Chuttlet I/2 541

Chutz I/2 541